saulriets

Ko mēs atstājam aiz sevis?

Tas ir diezgan retorisks un pat filozofisks jautājums, par kuru var domāt dažādos aspektos. Un tomēr tas ir svarīgs. Un pie šāda jautājuma ir vērtīgi apstāties katram cilvēkam, jo tas ir saistīts ar pasaules izpratni, savas vietas un lomas tajā definēšanu.

Kā izturamies pret citiem cilvēkiem?

Katrs izteiktais vārds un izdarītais darbs atstāj šajā pasaulē kādas sekas. Tas ietekmē apkārtējos cilvēkus, viņu emocijas, lēmumus, dzīves. Tāpēc ir jāuzņemas atbildība par to, ko runājam un darām. Un apzināti jāizvairās kaitēt citiem. Veselīgas savstarpējās attiecības ar citiem cilvēkiem balstās uz cieņu, izpratni, atbildību un godīgumu. Pie šiem principiem vienmēr jāmēģina turēties arī tad, ja ir konflikti, nesaprašanās. Viedokļi var atšķirties, bet svarīgi, kā to risinām, kā cieņpilni izejam no situācijas.

Vienlīdz svarīgi ir tas, kā ik dienas izturamies gan pret pašiem tuvākajiem, gan nejauši un uz mirkli satiktiem cilvēkiem.

Kā attiecamies pret apkārtējo vidi?

Par to, ko atstājam aiz sevis pavisam praktiskā aspektā, var skatīties uz lietām un atkritumiem. Kāda ir jūsu ekoloģiskā pēda? Cik daudz resursu jūs patērājat? Vai atkritumi tiek šķiroti? Vai netiek pirkts pārāk daudz un pēc tam izmests atkritumos? Tie ir būtiski jautājumi šī brīža ekoloģiskajā situācijā, kad katram ir jādomā, kā izdarīt labākas izvēles, kā atstāt aiz sevis mazāk, kā lietas izmantot atkārtoti un ilgāk. Nopietni jādomā arī par transporta jautājumu. Ko gaisā, ko visi elpojam, izmet jūsu automašīnas izpūtējs?

Kā sevi izvēlamies turpināt?

Un par savu turpinājumu var domāt arī privātā aspektā. Daba ir katrā cilvēkā ielikusi vēlmi atstāt pēcnācējus. Cik daudz bērnus izvēlamies laist pasaulē? Kādus mēs viņus izaudzinām? Kādas vērtības viņos ieliekam? Par to agrāk vai vēlāk sāk domāt gandrīz katrs. Jo pasaule var turpināties tikai tad, ja turpinās cilvēki, turpinās tautas. Ko mēs katrs aiz sevis atstāsim šajā pasaulē? Ikvienam vajadzētu domāt arī šādā aspektā, kad dzīvo savu dzīvi, izdara izvēles un izvirza dzīves mērķus.